Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människans välbefinnande.


Ekosystemtjänster - naturens tjänster

I ett ekosystem samverkar organismer, växter, djur, insekter, svampar och mikroorganismer. Vi behöver och drar nytta av många tjänster från olika ekosystem. Som när växter renar luft, buskar dämpar buller, bin pollinerar grödor eller när vi tar en promenad i naturen. Stadens gräsmattor renar regn- och snövatten från tungmetaller

och skadliga partiklar och i odlingslandskapet gör bakterier och maskar jorden bördig.

Synliggörandet av ekosystemtjänsternas värde är en viktig del i att skapa ett hållbart

samhälle där hänsyn tas till naturen och dess tjänster vid t ex planprocesser.

Ekologgruppen erbjuder ekosystemtjänstanalyser i form av identifiering, kvantifiering

och värdering av ekosystemtjänster både på landsbygd och i urban miljö. Dessutom

erbjuder Ekologgruppen konsekvensanalyser av påverkan på ekosystemtjänster vid

olika planförslag. Ett par exempel på utredningar presenteras nedan.

 

 

158-ihaalig.jpg 


Ekosystemtjänster i Tullstorpsån

  • Utredning av ekosystemtjänster och monetär värdering av vattenvårdsåtgärder inom projektet Tullstorpsån i södra Skåne.

Kartan visar befolkningstäthet i anslutning till anlagda våtmarker och ger underlag för beräkning av anlagda våtmarkers värde för rekreation. Klicka på kartan för att visa den större.

 

Tullstorpsaan_EST.jpg 


Ekosystemtjänster i Lund

  • Utredning av ekosystemtjänster i stadsmiljö inför planerad utveckling och modernisering av stadsdel (Västerbro, Lund).

Kartan visar ett översiktligt planeringsunderlag för disponering av ytor med hänsyn till hantering av vatten och dagvatten. Klicka på kartan för att visa den större.

 

Vaesterbro_EST.jpg 


 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.