Företaget


Historik

Ekologgruppen startade som handelsbolag i Lund 1981. 1985 flyttade vi till Landskrona och 1993 bytte vi företagsform och blev Ekologgruppen i Landskrona AB (org nr 556432-1478).

 

Allt sedan starten har vi arbetat med miljö- och naturvårdsfrågor, både på land och i sötvattensmiljöer. Företaget bygger på ett genuint miljö- och naturintresse, vilket gör att arbetet genomsyras av engagemang och kvalitet.

 

Idag är vi 16 anställda.

 


Uppdragsgivare

Bland våra uppdragsgivare finns ett stort antal kommuner, länsstyrelser, Trafikverket (f d Banverket och Vägverket), LFV (Luftfartsverket), Jordbruksverket, Naturvårdsverket, vattendragsförbund, vattenråd, Lunds universitet och flera privata företag och aktörer.

 

Alar i alsumpkärr. © Johan Hammar

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.