Miljöprövning


Tillståndsansökningar, miljöprövningar mm

Ekologgruppen arbetar med ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken. Det kan handla om tillstånd för vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet eller mindre omfattande ärenden med samråd, anmälan eller dispensansökningar, t ex gällande strandskydd eller biotopskydd.

 

Vi kan genomföra hela tillståndsprocessen, som ombud, med framtagande av ansöknings­handlingar med tillhörande tekniska beskrivningar och miljökonsekvens­beskrivningar. Vid större tillstånds­ärenden sker arbetet normalt som ett samarbete där vår egen sakkunskap kompletteras med personer med olika specialistkompetenser inom t ex miljöjuridik och hydrologi.

 

Vi har medverkat i flera miljöprövningar med tillhörande hantering av t ex yttranden, inlagor och förhandlingar i både miljö- och miljööverdomstol. Exempel är olika vattenvårdsprojekt med större våtmarker och restaurering av vattendrag. Andra exempel gäller infrastruktur­projekt och prövning av verksamheter med utsläpp till vatten (t ex industrier och kommunala reningsverk).

 

 


  

lagbok

  

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.