Förorenade områden


Utredning och riskbedömning

Ekologgruppen gör utredningar och undersökningar för att bedöma miljöpåverkan i förorenade områden. Med undersökningar som grund utför vi även bl a riskbedömning och åtgärdsutredning av förorenade områden enligt Naturvårdsverkets manualer.


Kontrollprogram

Ekologgruppen arbetar med mätningar inom kontrollprogram för förorenade områden i bl a grund-, dag-, och ytvatten (kemi och biologi) och sediment.

 

Bild till höger: Provtagning av sediment i vattendrag nedströms förorenat område.

förorenade omr


    

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.