Statusklassning


Vattendirektiv och vattenförvaltning

EUs Vattendirektiv och den svenska Vattenförvaltningsförordningen innebär att Sverige gått med i ett internationellt vattenvårdsprojekt med omfattande ambitioner. I arbetet som drivs framåt i sexårscykler ingår bland annat statusklassning, åtgärdsprogram, utvärdering samt rapportering och redovisning.

Ekologgruppen är väl förtrogen med flertalet av de biologiska, kemiska och hydromorfologiska parametrar som ligger till grund för statusklassningen. Vidare har vi omfattande erfarenheter av åtgärdsprogram för vattenvård. God kunskap om kommunal planering, vattenrättsliga frågor, kostnader för olika typer av åtgärder samt en allmänt god överblick över de sydsvenska ytvattenmiljöernas biologiska och kemiska förhållanden gör att vi på olika sätt kan stödja de aktörer som har att hantera de frågor som ingår i den nya vattenförvaltningen.

 

 

Klingavälsån meandrar genom landskapet. © Johan Hammar


  

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.