Vattenråd


Avrinningsområden och vattenråd

Ekologgruppen arbetar aktivt med föra ner vattenförvaltningsarbetet på kommunal nivå och på avrinningsområdesnivå. Många vattendragsförbund och vattendragskommittéer har eller håller på att omorganisera sig för att bilda vattenråd. Detta innebär att tidigare organisationer och stadgar behöver anpassas till de nya förhållandena, som ofta innebär en bredare verksamhet med fler intressenter. Ekologgruppen har nära kontakt med många vattendragsförbund sedan 1980-talet och har noga följt vattendirektivets utveckling på 2000-talet. Vi har således stor erfarenhet av att hjälpa till i processen med att forma de framväxande vattenråden.

 

På avrinningsområdesnivå arbetar vi med beräkning av föroreningsbelastning på vattendrag, sjöar och kustvatten. Vidare kan vi ge förslag på åtgärder, beräkna effekter av olika åtgärder samt ge förslag på hur åtgärdsinsatser kan finansieras och hur arbetet kan organiseras.

 

vattenråd


  

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.