Kontrollprogram


Kontrollprogram

Ekologgruppen upprättar kontroll- och uppföljningsprogram för olika ändamål. Med en omfattande erfarenhet kan vi föreslå kostnadseffektiva program. Normalt arbetar vi med väl beprövade eller standardiserade metoder för att uppnå god kvalitet och för att kunna tillgodose behovet av jämförelsematerial.

 

Ekologgruppen genomför även olika typer av kontroll- och uppföljningprogram, både på land och i vatten.

 

kontrollprogram


  

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.