Lokalt åtgärdsarbete


 

Ekologgruppen utför vattenvårdsarbete inom såväl stora som små avrinningsområden. Vi har stor erfarenhet av projektledning och målrelaterat åtgärdarbete.

 

Kunskapen om processer som påverkar ämnestransporter och biologiska värden i vattenmiljöer kombineras med teknisk och juridisk kompetens. Olika intressen och önskemål kan samordnas för att praktiskt genomföra en mängd olika åtgärdstyper.

 

Lokalt kan vi medverka med experthjälp vid bildande av vattenråd och vattendragsgrupper, hålla föreläsningar och bidra med kunskap i vattendragsvandringar.

 

 

 

 

 

 

 

lokala åtgärder


  

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.