Kvalitet

Kvalitetstänkandet i företaget är omfattande och har allt sedan starten i början av 1980-talet varit vägledande för företagets utveckling.

 


All verksamhet som är knuten till undersökningar av vatten, inklusive invente­ringar av vattenväxter, vattenlevande evertebrater och fisk är ackrediterat av Swedac. För övrig verksamhet gäller motsvarande kvalitetssystem, baserat på ISO 9000 serien, vilket omfattar rutiner för uppdragshantering, granskningsrutiner för rapporter och ritningar, arkiveringsrutiner etc.

 

Deltagande i seminarier och kurser samt kontakter med forskare på universitet och myndigheter ger oss fortlöpande kompetensutveckling. Detta tillsammans med omfattande egen research gör Ekologgruppen till ett modernt kunskapsföretag.

 

Näckrosblad och säv. © Johan Hammar

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.