Publikationer


 

En stor del av de tjänster Ekologgruppen utför redovisas i rapporter.

 

Publikationerna finns listade i en Excelfil Länk till Excelfil (tillåt makron!)

 

De rapporter som tas fram tillhör i allmänhet uppdragsgivaren. Vill du ha tag i en rapport bör du därför i första hand vända dig till uppdragsgivaren. Många uppdragsgivare har hemsidor där rapporterna läggs ut. I excelfilen finns länkar till några av uppdragsgivarnas hemsidor.

 rapporter kopiera

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.